logo Kokorico

Kokorico

Kokorico
Grote Baan 271
9930 Lievegem

info@kokorico.be

Join us on
Follow us on

Disclaimer / Privacy

Contact & info

E:
T: 09 372 56 17
Address: Grote Baan 271 - 9930 Lievegem

Parking for 200 cars
Entrance: Different per event. Prices are listed at the events.
Minimum age: 17 years

Membership card: 5 euros

Need a limo?

Questions?

Faq & houserules

Roken

Volgens de wet van 22 December 2009 is het verboden te roken in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek.
Roken is niet toegelaten in Kokorico. Er is een afgeschermde rookzone voorzien naast de inkom.

According to the law of December 22nd 2009 it is prohibited to smoke inside enclosed places accessible to the public.
Smoking inside Kokorico is not allowed. There is a secluded smoking zone provided next to the entrance.

Alcohol

Geen toegang aan mensen in staat van dronkenschap.
Wij schenken geen alcoholische dranken aan min-16-jarigen, en geen sterke drank aan min-18-jarigen. Gelieve steeds spontaan een bewijs van identiteit/leeftijd te tonen.

No access for people who are in a state of drunkenness.
We do not serve alcoholic drinks to under-16-year-olds, and no liquor to under-18year-olds. Please always spontaneously show proof of identity/age.

Drugsbeleid

Geen toegang aan mensen in bezit en/of onder invloed van drugs. Binnen en buiten de discotheek is drugsgebruik verboden, wij handteren een nultolerantiebeleid.
Geen toegang aan mensen in het bezit van wapens of voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden.

No access for people in possession and/or under the influence of drugs. Drug use is forbidden both inside and outside the nightclub. We have a zero-tolerance policy against drugs.
No access to people in possession of weapons or objects that could be used as a weapon.

Algemeen

- Bewijs van identiteit/leeftijd bij zich hebben is verplicht!
- Als veiligheidsvoorzorg is het verplicht jassen, zakken, regenschermen, valhelmen en dergelijk in bewaring te geven in de vestiaire. In bewaring gegeven goederen worden niet teruggegeven zonder bewijs van afgifte.
- Geen toegang aan mensen die in het verleden overlast hebben veroorzaakt of betrokken waren bij een vechtpartij.
- Geen toegang aan mensen die in de omgeving van de discotheek eender welke vorm van overlast hebben veroorzaakt.
- Geen toegang aan mensen die in welke vorm dan ook agressief, discriminerend, intimiderend, onrespectvol en/of handtastelijk gedrag uiten.
- Het is verboden om dranken, alsook glazen en/of flessen mee naar buiten te nemen.
- Het is niet toegestaan eigen drank en/of etenswaren mee naar binnen te nemen.
- Het is verboden om reclame en/of goederen van gelijk welke aard te verhandelen of uit te delen zonder schriftelijke toestemming van de uitbater.
- Klanten dienen ten allen tijden hun schoenen aan te houden. Het is verboden op de grond te zitten. Ondanks de zorgen en schoonmaak van ons personeel kunnen er incidenteel glasscherven op de grond liggen.
- Geen toegang aan mensen die niet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs en lidkaart.
- Heb je nog geen lidkaart, dan kan je deze tijdens de openingsuren aanmaken aan de balie van de lidkaarten.
Persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, te consulteren via de onze website www.kokorico.be/disclaimer/#/privacy_info
- In situaties waar de huisregels niet voorzien, is de beslissing van de uitbater bindend.
- Binnen en buiten Kokorico gebruiken we beveiligingsapparatuur zoals camera's op verschillende locaties. Als bezoeker gaat u ermee akkoord dat u wordt gefilmd en / of gefotografeerd. Bij het betreden van onze club geeft u ons het recht deze opnamen zonder enige beperking te gebruiken en door te geven. Hierdoor hebt u geen recht op een vergoeding.
De opnames kunnen worden getoond aan politie en / of derden in geval van ongevallen, geweld of noodsituaties.Lidkaart

Heb je nog geen lidkaart, dan kan je deze aanmaken aan de balie van de lidkaarten. Een lidkaart kost eenmalig 5 EUR en is onbeperkt geldig in tijd. Breng bij ieder bezoek jouw identiteitskaart of rijbewijs mee.

In case you don't have a membership card, you can have one created at the membership desk. A membership card costs once 5 EUR and is valid indefinitely in time. Bring always your ID or drivers license along.

inschrijven / uitschrijven nieuwsletter

To stop our sms party info, please go to http://www.kokorico.be/stop or send an email to info@kokorico.be with the subject: STOP SMS 'YOUR NUMBER'

To start our sms party info, please send an email to info@kokorico.be with the subject: START SMS 'YOUR NUMBER'

SECURITY

De bewaking wordt uitgevoerd door Team Security bvba; met Zetel op 1a, Henri de Brouckèrelaan, 1160 Brussel. (vergunning BiZa: 16.0220.07). Team Security is verzekerd tegen lichamelijke of materiele schade veroorzaakt door bewakingsagenten. Slachtoffers kunnen zich rechtstreeks wenden tot Verzekeringsmaatschappij Federale Verzekering, Etuvesstraate 12, 1000 Brussel. Tel. 02/5090411. Het polisnummer is 630/4016340.
De bewaking wordt uitgevoerd door Swat Security (vergunning BiZa: 16.1142.10). Swat Security is verzekerd tegen lichamelijke of materiele schade veroorzaakt door bewakingsagenten. Slachtoffers kunnen zich rechtstreeks wenden tot Verzekeringsmaatschappij Generali Belgium nv, Louizalaan 149, 1050 Brussel. Het polisnummer is GC061011.
De bewaking wordt uitgevoerd door Safe Security bvba - Quality Protection Services (vergunning BiZa: 16.1142.10). Safe Security is verzekerd tegen lichamelijke of materiele schade veroorzaakt door de bewakingsagenten. Slachtoffers kunnen zich rechtstreeks wenden tot Verzekeringsmaatschappij Generali Belgium nv, Louizalaan 149, 1050 Brussel. Het polisnummer is GC061396.

Reservations

Site by Esign