logo Kokorico

Kokorico

Kokorico
Grote Baan 22
9930 Zomergem

info@kokorico.be

Join us on
Follow us on

Disclaimer / Privacy

Contact & info


t. 09 372 56 17 f. 09 372 56 85
adres: grote baan 22 - 9930 zomergem

open every saturday from 23 hours
every evening before a holiday

parking for 200 cars
entrance: 10 euro and minimum age is 17 years

Need a limo?

Questions?

Birthdays

BIRTHDAYS IN JULY - AUGUST

Ben je jarig in juli of augustus, tijdens onze zomersluit.
Dan wordt de geldigheid van jouw birthday pack verlengd!
Jouw verjaardagstickets zijn geldig op een zaterdag naar keuze tot eind september.

Is your birthday in July or August, during our summerclosing.
Then the validity of your birthday pack is extended!
Your birthday tickets are valid on a Saturday of choice till the end of September.

BIRTHDAY GIFT ONLY FOR MEMBERS

Beschik jij over een Kokorico lidkaart, dan trakteren we op jouw verjaardag met een gratis birthday-pack!
- gratis inkom voor de jarige
- gratis inkom voor 5 vrienden*
- een fles bubbels
(*door jou te kiezen, zorg dat jullie samen aan de kassa aankomen)
Zorg dat jouw persoonlijke informatie en het mail adres, gelinkt aan jouw lidkaart, up-to-date is.

If you have a Kokorico membership card, you can get the Kokorico birthday-pack for free!
- free entrance for the birthday person
- free entrance for 5 friends*
- a bottle of bubbles
(*for you to choose, but make sure you arrive together at the cashier)
Make sure your personal information and the email adress, linked to your membership card, is up-to-date.

WHEN DO I GET MY BIRTHDAY INVITATION?

De uitnodigingen worden verzonden via e-mail.
- Je krijgt een e-mail 1 maand vòòr jouw verjaardag. Volg de instructies in de mail.
- In de week van jouw verjaardag ontvang je nog een herinneringsmail.
Heb je geen mail(s) ontvangen, dan hoef je niet te panikeren.
Het volstaat om jouw lid- en identiteitskaart aan de kassa te tonen om alle voordelen te krijgen. Update je e-mail adres aan de kassa bij je volgende bezoek.

The birthday cards will be send to you by email.
- You get an e-mail 1 month before your birthday. Follow the instructions in the mail.
- During the week of your birthday you recieve a reminder email.
In case you didn't recieve email(s), no panic.
Then bring your membership- and ID card. Show it at the cashier to get all the benefits. Don't forget to mention that you didn't receive an invitation. Most likely, your e-mailadress needs an update.

WHEN CAN I USE MY BIRTHDAY CARDS

Jouw verjaardagstickets zijn geldig op de eerstvolgende zaterdag na (of op) jouw verjaardag of de zaterdag nadien. Op vertoon van jouw lidkaart aan de kassa.
Ben je jarig tijdens onze zomersluit, lees dan bovenaan^^

You can use your free entrance cards on one of the 2 Saturdays following your birthday. Bring your membership card and show it at the cashier.
Is your birthday during our summerclosing, then read above^^

Faq & houserules

Roken

Volgens de wet van 22 December 2009 is het verboden te roken in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek.
Roken is niet toegelaten in Kokorico. Er is een afgeschermde rookzone voorzien naast de inkom.

According to the law of December 22nd 2009 it is prohibited to smoke inside enclosed places accessible to the public.
Smoking inside Kokorico is not allowed. There is a secluded smoking zone provided next to the entrance.

Alcohol

Geen toegang aan mensen in staat van dronkenschap.
Wij schenken geen alcoholische dranken aan min-16-jarigen, en geen sterke drank aan min-18-jarigen. Gelieve steeds spontaan een bewijs van identiteit/leeftijd te tonen.

No access for people who are in a state of drunkenness.
We do not serve alcoholic drinks to under-16-year-olds, and no liquor to under-18year-olds. Please always spontaneously show proof of identity/age.

Drugsbeleid

Geen toegang aan mensen in bezit en/of onder invloed van drugs. Binnen en buiten de discotheek is drugsgebruik verboden, wij handteren een nultolerantiebeleid.
Geen toegang aan mensen in het bezit van wapens of voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden.

No access for people in possession and/or under the influence of drugs. Drug use is forbidden both inside and outside the nightclub. We have a zero-tolerance policy against drugs.
No access to people in possession of weapons or objects that could be used as a weapon.

Algemeen

- Bewijs van identiteit/leeftijd bij zich hebben is verplicht!
- Als veiligheidsvoorzorg is het verplicht jassen, zakken, regenschermen, valhelmen en dergelijk in bewaring te geven in de vestiaire. In bewaring gegeven goederen worden niet teruggegeven zonder bewijs van afgifte.
- Geen toegang aan mensen die in het verleden overlast hebben veroorzaakt of betrokken waren bij een vechtpartij.
- Geen toegang aan mensen die in de omgeving van de discotheek eender welke vorm van overlast hebben veroorzaakt.
- Geen toegang aan mensen die in welke vorm dan ook agressief, discriminerend, intimiderend, onrespectvol en/of handtastelijk gedrag uiten.
- Het is verboden om dranken, alsook glazen en/of flessen mee naar buiten te nemen.
- Het is niet toegestaan eigen drank en/of etenswaren mee naar binnen te nemen.
- Het is verboden om reclame en/of goederen van gelijk welke aard te verhandelen of uit te delen zonder schriftelijke toestemming van de uitbater.
- Klanten dienen ten allen tijden hun schoenen aan te houden. Het is verboden op de grond te zitten. Ondanks de zorgen en schoonmaak van ons personeel kunnen er incidenteel glasscherven op de grond liggen.
- Geen toegang aan mensen die niet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs en lidkaart.
- Heb je nog geen lidkaart, dan kan je deze tijdens de openingsuren aanmaken aan de balie van de lidkaarten.
Persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, te consulteren via de onze website www.kokorico.be/disclaimer/#/privacy_info
- In situaties waar de huisregels niet voorzien, is de beslissing van de uitbater bindend.
- Binnen en buiten Kokorico gebruiken we beveiligingsapparatuur zoals camera's op verschillende locaties. Als bezoeker gaat u ermee akkoord dat u wordt gefilmd en / of gefotografeerd. Bij het betreden van onze club geeft u ons het recht deze opnamen zonder enige beperking te gebruiken en door te geven. Hierdoor hebt u geen recht op een vergoeding.
De opnames kunnen worden getoond aan politie en / of derden in geval van ongevallen, geweld of noodsituaties.Lidkaart

Heb je nog geen lidkaart, dan kan je deze aanmaken aan de balie van de lidkaarten. Een lidkaart kost eenmalig 3 EUR en is onbeperkt geldig in tijd. Breng bij ieder bezoek jouw identiteitskaart of rijbewijs mee.

In case you don't have a membership card, you can have one created at the membership desk. A membership card costs once 3 EUR and is valid indefinitely in time. Bring always your ID or drivers license along.


inschrijven / uitschrijven nieuwsletter

To stop our sms party info, please go to http://www.kokorico.be/stop or send an email to info@kokorico.be with the subject: STOP SMS 'YOUR NUMBER'

To start our sms party info, please send an email to info@kokorico.be with the subject: START SMS 'YOUR NUMBER'

SECURITY

De bewaking wordt uitgevoerd door Team Security bvba; met Zetel op 1a, Henri de Brouckèrelaan, 1160 Brussel. (vergunning BiZa: 16.0220.07). Team Security is verzekerd tegen lichamelijke of materiele schade veroorzaakt door bewakingsagenten. Slachtoffers kunnen zich rechtstreeks wenden tot Verzekeringsmaatschappij Federale Verzekering, Etuvesstraate 12, 1000 Brussel. Tel. 02/5090411. Het polisnummer is 630/4016340.
De bewaking wordt uitgevoerd door Swat Security (vergunning BiZa: 16.1142.10). Swat Security is verzekerd tegen lichamelijke of materiele schade veroorzaakt door bewakingsagenten. Slachtoffers kunnen zich rechtstreeks wenden tot Verzekeringsmaatschappij Generali Belgium nv, Louizalaan 149, 1050 Brussel. Het polisnummer is GC061011.
De bewaking wordt uitgevoerd door Safe Security bvba - Quality Protection Services (vergunning BiZa: 16.1142.10). Safe Security is verzekerd tegen lichamelijke of materiele schade veroorzaakt door de bewakingsagenten. Slachtoffers kunnen zich rechtstreeks wenden tot Verzekeringsmaatschappij Generali Belgium nv, Louizalaan 149, 1050 Brussel. Het polisnummer is GC061396.

Reservations

Site by Esign